Ingmar Bergman - wykład: 29.05.2017
Egzamin i zaliczenie - egzamin: 05.06.2017
Egzamin i zaliczenie - egzamin: 12.06.2017