Niemiecki ekspresjonizm filmowy I - wykład: 25.11.2019
Niemiecki ekspresjonizm filmowy II - wykład: 02.12.2019
Szkoła skandynawska - wykład: 09.12.2019