Egzamin i zaliczenie - egzamin: 03.06.2019
Wakacyjna Akademia Filmowa: Mistrzowie kina
Pierwsze sceny filmowe - wykład: 21.10.2019