Konsultacje dla słuchaczy Akademii
Kino Orsona Wellesa - wykład: 12.12.2016
Historyczne freski Sergieja Eisensteina - wykład: 09.01.2017