Drogi filmu francuskiego - wykład: 01.06.2020
Klimaty uczuć - wykład: 08.06.2020
Egzamin i zaliczenie - egzamin: 15.06.2020