Bob Rafelson i Arthur Penn - wykład: 14.05.2018
Europejskie kontestacje - wykład: 21.05.2018
Egzamin i zaliczenie - egzamin: 28.05.2018