Niemiecki ekspresjonizm filmowy II - wykład: 02.12.2019
Szkoła skandynawska - wykład: 09.12.2019
Francuski impresjonizm filmowy - wykład: 16.12.2019