Konsultacje dla słuchaczy Akademii
Karnety na czwarty semestr Akademii Filmowej
EGZAMIN I ZALICZENIE