Drugi koniec świata - wykład: 20.05.2019
Egzamin i zaliczenie - egzamin: 27.05.2019
Egzamin i zaliczenie - egzamin: 03.06.2019