Program / Rok 1 / Semestr 2
Egzamin i zaliczenie
"Klasa", reż. Laurent Cantet, Francja 2008

ZASADY ZALICZENIA II SEMESTRU


 

Aby zaliczyć zajęcia Akademii Filmowej na ocenę dostateczną wystarczy obecność – potwierdzona, do czasu zawieszenia projekcji w kinie, podpisem na liście obecności, później zaś – zalogowaniem się na stronie www.akademiafilmowa.pl w terminie zajęć (w poniedziałek bądź w czwartek). Osoby zainteresowane zaliczeniem na 3 bez podchodzenia do egzaminu pisemnego prosimy o kontakt w terminie 1-5 czerwca br.pod adresem biuro@fundacjaproarttech.pl oraz przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, numer indeksu, numer karnetu, ocena dostateczna.

 

Aby jednak uzyskać ocenę wyższą, należy przystąpić do egzaminu pisemnego.

Zgodnie z zaleceniami Jego Magnificencji Rektora UW z powodu trwającej epidemii egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie w dwóch terminach:

 

15 czerwca br. o godz. 17:00

 

22 czerwca br. o godz. 17:00

 

Wcześniej, w terminie 1-10 czerwca br., należy zarejestrować się pod adresem biuro@fundacjaproarttech.pl, określając jednocześnie wybrany termin egzaminu.

 

W dniu egzaminu należy zalogować się na stronie www.akademiafilmowa.pl/zajecia2020, skąd będzie można pobrać jeden z zestawów dwóch pytań. Czas na odpowiedź - 3 godziny.

 

Ukończone prace prosimy nadsyłać w Wordzie bądź PDF pod adresem biuro@fundacjaproarttech.pl w nieprzekraczalnym terminie do godz. 20:00.

 

Autorów prac jak zwykle zachęcamy do ujawniania własnych  przemyśleń i odczuć .  Kryterium formalnym jest natomiast wiedza wyniesiona z wykładów,  informacji podanych w programie Akademii oraz ew. innych, przez siebie wyszukanych źródeł. Zarówno wtedy, gdy są one cytowane, jak omawiane , powinny być opatrzone odnośnikiem (autor, tytuł książki lub artykułu, data publikacji). W każdym razie ów wkład własny nie może polegać na przepisywaniu tekstów znalezionych w Internecie. 

 

Na pięć dni(od środy do niedzieli) przed każdym terminem egzaminu pod linkiem www.akademiafilmowa.pl/zajecia2020 zostaną udostępnione wykłady poprzedzające zajęcia internetowe.

.

UWAGA:
Osoby, które nie zgłoszą mailowo chęci zaliczenia na podstawie obecności ani nie przystąpią do egzaminu będą miały niezaliczone zajęcia w systemie USOS.
Rok 1
/  Semestr 1
Rok 1 / Semestr 2
Rok 2
/  Semestr 3
Rok 2
/  Semestr 4
Rok 3
/  Semestr 5
Rok 3
/  Semestr 6
Rok 4
/  Semestr 7
Rok 4
/  Semestr 8