Program / Rok 2 / Semestr 3
Egzamin i zaliczenie
ZALICZENIE NA OCENĘ 3 OBECNOŚĆ
Zaliczenie na ocenę 3 (dostateczną) ma miejsce na podstawie obecności. Listy obecności wykładane są na zajęciach. Uniwersytet Warszawski i inne uczelnie macierzyste mają prawo wglądu i weryfikacji obecności studentów na zajęciach. Można mieć 3 nieobecności.

Osoby zainteresowane zaliczeniem na 3 bez podchodzenia do egzaminu pisemnego prosimy o kontakt w terminie od 30.01.2017r. pod adresem mailowym biuro@fundacjaproarttech.pl oraz przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, numer indeksu, ocena 3.

ZALICZENIE NA OCENĘ WYŻSZĄ NIŻ 3 EGZAMIN PISEMNY
Dla osób zainteresowanych zaliczeniem na ocenę wyższą niż 3, egzamin odbędzie się w formie pisemnej (dwa pytania opisowe dotyczące treści wykładów oraz prezentowanych podczas zajęć filmów), w następujących terminach:

I termin: 23.01.2017r. godzina 17:00 lub 19:00
II termin: 30.01.201r. godzina 17:00 lub 19:00.

Egzamin odbywa się w gmachu Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ul. Zajączka 7 - w budynku znajdującym się za budynkiem kina Elektronik. Prosimy o przyjście kilka minut wcześniej do holu głównego, aby wpisać się na listę obecności.

UWAGA:
»  Osoby, którym zależy na wpisie do indeksu w wersji papierowej, prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą mailową, a w przypadku zainteresowania zaliczeniem na ocenę wyższą niż 3, o zgłoszenie się na egzamin w pierwszym terminie.

Rok 1
/  Semestr 1
Rok 1
/  Semestr 2
Rok 2 / Semestr 3
Rok 2
/  Semestr 4
Rok 3
/  Semestr 5
Rok 3
/  Semestr 6
Rok 4
/  Semestr 7
Rok 4
/  Semestr 8