Program / Rok 2 / Semestr 3
Bibliografia II rok


Historia filmu powszechna

Jerzy Toeplitz: Historia sztuki filmowej tom III-VI, Warszawa 1959-70, 1990
Jerzy Płażewski: Historia filmu 1895-2005, Warszawa 2005
Tadeusz Lubelski, Rafał Syska, Irena Sowińska: Kino klasyczne. Historia kina, tom II, Kraków 2011
Adam Garbicz, Jacek Klinowski: Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego tom I-II, Kraków 1981-87
Kronika filmu, Warszawa 1995
Bogusław Drewniak: Teatr i film III Rzeszy, Gdańsk 1972
Jerzy Płażewski: Historia filmu francuskiego, Warszawa 2004
Piotr Kletowski: Sfilmować duszę: mała historia kina japońskiego, Kraków 2006
Alicja Helman: 100 arcydzieł kina, Kraków 2000
Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz: Słownik wiedzy o filmie, Bielsko Biała 2009


Historia filmu polskiego

Historia filmu polskiego, tom II, Warszawa 1988
Alina Madej: Mitologia i konwencja. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1994
Tadeusz Lubelski: Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015


Monografie twórców

Bolesław Michałek: Trzy portrety, Warszawa 1959
David Robinson: Chaplin, Warszawa 1995
Aleksander Jackiewicz: Clair, Warszawa 1957
Tadeusz Szczepański: Eisenstein. U źródeł twórczości, Warszawa 1986
Janusz Skwara: Orson Welles, Warszawa 1967
Jean Renoir: Moje życie, moje filmy, Warszawa 1978
Luis Buñuel: Moje ostatnie tchnienie, Izabelin 2006
Tadeusz Szczepański: Zwierciadło Ingmara Bergmana, Gdańsk 2002
Piotr Kletowski, Wioletta Smoczyńska: Akira Kurosawa - twórca japoński, twórca światowy, Kraków 2011
Hitchcock/Truffaut, Izabelin 2005


Numery monograficzne „Filmu na świecie”

Bracia Marx 5 (250) 1979
Luis Buñuel 4 (200) 1975
Robert Bresson (400) 1999
Fritz Lang 6 (230) 1978
Józef Lejtes 5-6 (293-294) 1983
Jean Renoir 12 (256) 1979
Orson Welles 3-4 (327-328) 1986
Film faszystowski 10-11 (298-299) 1983uel 4 (200) 1975
Robert Bresson (400) 1999
Fritz Lang 6 (230) 1978
Józef Lejtes 5-6 (293-294) 1983
Jean Renoir 12 (256) 1979
Orson Welles 3-4 (327-328) 1986
Film faszystowski 10-11 (298-299) 1983

Rok 1
/  Semestr 1
Rok 1
/  Semestr 2
Rok 2 / Semestr 3
Rok 2
/  Semestr 4
Rok 3
/  Semestr 5
Rok 3
/  Semestr 6
Rok 4
/  Semestr 7
Rok 4
/  Semestr 8