Wykładowcy / Rafał Marszałek
Rafał Marszałek
Krytyk filmowy, historyk filmu, doktor nauk humanistycznych, wieloletni kierownik Pracowni Historii Filmu w Instytucie Sztuki PAN.


Krytyk filmowy. Czterokrotny laureat nagrody im. Karola Irzykowskiego, laureat nagrody im. Bolesława Michałka za „Kino rzeczy znalezionych” jako najlepszej książki filmowej roku 2006. Historyk filmu, doktor nauk humanistycznych, wieloletni kierownik Pracowni Historii Filmu w Instytucie Sztuki PAN, redaktor naukowy V i VI tomu Historii filmu polskiego, wykładowca wykładowca Collegium Civitas i Akademii Polskiego Filmu. Szachista, mistrz FIDE i były reprezentant Polski.


Jest autorem książek:

  • Nowy film angielski (1968)
  • Powtórka z życia (1970)
  • Pamflet na kino codzienne (1974)
  • Polska wojna w obcym filmie (1976)
  • Kamień w wodę (1980)
  • Filmowa pop-historia (1984)
  • Historia filmu polskiego t.V, (1985) i VI, (1994) (współautor i redaktor naukowy)
  • ZAIKS u progu nowego wieku (1998)
  • Kino rzeczy znalezionych (2006)
Wykładowcy
Andrzej Werner
Rafał Marszałek