Program / Rok / Semestr
Zajęcia w trzecim semestrze
Zgodnie z rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia 3. semestru Akademii Filmowej będą prowadzone zdalnie.Zgodnie z rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia Akademii Filmowej odbywać się będą – aż do odwołania – on-line, jakkolwiek, w trosce o jakość przekazu, z innej platformy streamingowej niż dotychczas. Każda z osób zapisanych na zajęcia otrzyma – po opłaceniu karnetu – swój indywidualny numer, dzięki któremu będzie mogła zalogować się za pośrednictwem strony akademiafilmowa.pl do udziału w zajęciach. Zalogowanie jest równoznaczne z podpisaniem listy obecności: dozwolone są trzy nieobecności. Premiera programu odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie www oraz na FB (w zakładce Program Akademii Filmowej) w kolejne poniedziałki, a materiał będzie dostępny przez kilka dni. Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem w poniedziałek . dn. 19 października br., od omówienia arcydzieł Charlesa Chaplina z drugiej połowy lat 30. XX wieku.

 

Sprzedaż karnetów również odbywać się będzie on-line.  Cena karnetu dla osób początkujących wynosi 320 zł za semestr, dla osób kontynuujących wynosi 300 zł za semestr. O terminach sprzedaży i procedurach powiadomimy wkrótce.

 

Kryterium zaliczenia zajęć na ocenę dostateczną jest obecność (logowanie). Egzamin na ocenę dobrą lub wyższą jest dobrowolny, obywać się będzie on-line (na stronie www po zalogowaniu dostępne będą pytania, na które należy odpowiedzieć mailowo w wyznaczonym terminie, 2-3-godzinnym, i odesłać pod wskazany adres).

Karnety
Organizatorzy - Współfinansowanie
Patronaty
Lokalizacja
Aktualności