Program / Rok / Semestr
SPRZEDAŻ KARNETÓW NA 3 SEMESTR
Przypominamy: w związku z sytuacją pandemiczną, zgodnie z zarządzeniem Rektora UW, zajęcia Akademii Filmowej prowadzone będą on-line.
Cena karnetu semestralnego, umożliwiającego udział w zajęciach (nie prowadzimy sprzedaży biletów na wybrane tytuły) wynosi 300 zł.

Wprawdzie Akademia Filmowa prowadzi zajęcia na poziomie akademickim, adresowane przede wszystkim do studentów, ale jest inicjatywą otwartą: nie trzeba studiować, aby brać udział w zajęciach. Wśród naszych uczestników byli zarówno studenci, jak i licealiści oraz członkowie DKF-ów i zwyczajni kinomani, pragnący poszerzyć swoją wiedzę o filmie, jego historii i czołowych twórcach światowego kina.

Przypominamy również, że osoby, które zarejestrowały się w systemie USOS na przedmiot Akademia Filmowa mają obowiązek wykupienia karnetu w wyznaczonych terminach. W przeciwnym razie, studenci, którzy nie wykupią karnetu oraz sami nie wyrejestrują się z przedmiotu Akademia Filmowa w systemie USOS, będą mieli niezaliczone zajęcia. Informujemy, że Fundacja Pro Art-Tech nie ma możliwości wyrejestrowywania studentów w systemie USOS.

Dla studentów USOS, którzy zarejestrowali się w systemie
sprzedaż karnetów rusza 12 października 2020 roku o godz. 10:00 - on-line, po zarejestrowaniu się na stronie www.akademiafilmowa.pl


Wolni słuchacze
przed rejestracją proszeni są o kontakt z biurem Fundacji ProArttech (biuro@fundacjaproarttech.pl) w celu uzyskania przyznanego im loginu.
Karnety
Organizatorzy - Współfinansowanie
Patronaty
Lokalizacja
Aktualności