O Akademii / AF Wrocław
Akademia Filmowa Wrocław
Pierwsza edycja projektu Akademia Filmowa - Historia Kina Światowego we Wrocławiu rozpoczęła się w październiku 2012 roku w Kinie Nowe Horyzonty zarządzanym przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. To, po Warszawie, drugie w Polsce, czteroletnie studium historii filmu światowego. Projekt powstał z inicjatywy DKF KWANT, a organizowany jest we współpracy z Filmoteką Narodową.Kurs Akademii Filmowej kierowany jest do studentów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy o tematykę filmową oraz do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Akademia Filmowa jest doskonałą ofertą dla osób, które pragną poznać historię kina i obejrzeć najważniejsze dzieła filmowe na dużym ekranie. Wykładowcami na Akademii są wybitni profesorowie nauk humanistycznych z ośrodków akademickich z całej Polski, uznani filmoznawcy i krytycy filmowi.
Wybrane wrocławskie uczelnie honorują zajęcia Akademii jako przedmioty fakultatywne i ponadprogramowe (wraz  z punktami ECTS). Studenci, którzy decydują się zaliczać zajęcia Akademii jako przedmiot są zobowiązani do zakończenia każdego semestru egzaminem. Wolni słuchacze nie mają takich obowiązków, choć - chcąc otrzymać dyplom ukończenia 4-letniej Akademii - będą mogli uzyskiwać zaliczenia semestrów.
Każdy semestr Akademii jest traktowany jako osobny kurs. Do uczestnictwa w zajęciach Akademii upoważnia karnet, istnieje też możliwość wykupienia biletów na poszczególne zajęcia. O dostaniu się na zajęcia Akademii decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma konieczności ukończenia wcześniejszego semestru kursu, aby móc zapisać się na kolejny.

Aktualny program, informacje, lista uczelni współpracujących z Akademią oraz zapisy online:  www.kinonh.pl

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław), sala nr 9 (II piętro)
Termin: wtorki, godz. 17:00
Cena karnetu za semestr: 240 zł (do kupienia w kasach kina, po uprzednim zapisaniu się online na zajęcia i otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia do AF)
Bilety na pojedyncze zajęcia:  30 zł (do kupienia w kasach kina; zajęcia obejmują wykład i projekcje filmów)
Uczelnie współpracujące z AF we Wrocławiu
i honorujące kurs jako przedmiot fakultatywny i/lub ponadprogramowy:

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Koordynacja AF we Wrocławiu:

Aga Konik aga.konik@snh.org.pl
Opiekun naukowy AF we Wrocławiu:
dr Małgorzata Kozubek malgorzata.kozubek@uni.wroc.pl


Więcej informacji:

http://www.kinonh.pl/artykul.do?id=1500

O Akademii
Przyjaciele i absolwenci
AF Wrocław