Program / Rok 1 / Semestr 1
Francuski impresjonizm filmowy
Jak zmienić kino wydarzeń w kino nastrojów i co z tego wyniknie?

Uśmiechnięta pani Beudet (1923)
La souriante madame Beudet, Francja, 39 min
reżyseria: Germaine Dulac
obsada: Germaine Dermoz, Alexandre Arquillère
Germaine Dulac szuka swojej pani Bovary.


Filmy Germaine Dulac „Święto hiszpańskie” i „Uśmiechnięta pani Beudet” są w dorobku impresjonistów dziełami fundamentalnymi. Dokładnie spełniają postulaty prądu głoszącego prymat obrazu nad fabułą, zamianę kina wydarzeń na kino nastrojów i przedstawianie życia wewnętrznego przy pomocy rozbudowanych środków wyrazu artystycznego. Warto pamiętać, że autorem scenariusza „Święta hiszpańskiego” (1919) był Louis Delluc – inicjator, teoretyk i praktyk kierunku oraz pomysłodawca nazwy „impresjonizm filmowy” – którego tekst pozwolił realizatorce zapełnić ekran nostalgiczną atmosferą, wspomnieniami i przeżyciami. W rezultacie to ten wspólny utwór dwojga artystów najbardziej wyraźnie in statu nascendi objawiał nową estetykę. Potem „Uśmiechniętą panią Beudet” (1923), artystycznie dojrzałą i nawet wyrafinowaną, krytycy uznali za rzecz wybijającą się w rozwoju kina skierowanego ku poetyckim klimatom i psychologicznej analizie.

Bohaterka filmu Dulac, pani Beudet, jest francuską mieszczką znudzoną małżeństwem z drobnym kupcem, marzącą o wyrwaniu się z prowincjonalnego zastoju i atrakcyjnym życiu. Egzaltowana fantastka realizuje się wyłącznie w świecie wyobraźni. Wykreowana jest według wzoru postaci ze słynnej powieści „Pani Bovary” G. Flauberta. Realizatorka traktuje swą panią Bovary z dystansem i przyprawioną goryczą ironią, z finezją poddaje swoistej wiwisekcji i stara się dotrzeć do zakamarków psychiki.

Film określono mianem „wizualnej symfonii”. Istotnie akcja jest w nim nikła, a ekran wypełniają wizualizowane myśli, wspomnienia, wyobrażenia i marzenia bohaterki. Dla ich oddania Dulac przywołuje cały szereg ówczesnych awangardowych odkryć i dokonań, między innymi: zmiękczenia, zaciemnienia, nieostrości i deformacje obrazu oraz zdjęcia przyspieszone i zwolnione. Ta, de facto, synteza ówczesnych odkryć formalnych współcześnie jest chyba największą atrakcją filmu, choć przy oglądaniu jego pełnej wersji (54') ma się chwilami wrażenie nadmiaru.

Germaine Dulac (1882 -1942) w latach późniejszych odchodzi od kina fabularnego na rzecz działań stricte awangardowych. Realizuje film „Muszelka i pastor” (1928), należący do surrealistycznego kanonu oraz z nadejściem dźwięku – cykl etiud, zwanych przez nią „kinem integralnym”, interpretujących muzykę lub lirykę poprzez poetycki obraz.

Zygmunt Machwitz

Lektury:
P. Leprohon: Film francuski, Warszawa 1957, s. 66-68;
J. Płażewski: Historia filmu francuskiego, Warszawa 1989, s. 87-102;
J. Toeplitz: Historia sztuki filmowej, tom II, Warszawa 1956, s. 79-98.


Wierne serce (1923)
Coeur fidèle, Francja, 85 min
reżyseria: Jean Epstein
obsada: Gina Manès, Léon Mathot, Edmond Van Daële
Jean Epstein oddaje ekran w niewolę snom, nastrojom i marzeniom.


„Wierne serce” w okresie premiery było dużą sensacją artystyczną i do dziś uważane jest za jeden z najlepszych filmów Jeana Epsteina. Utwór odznaczał się wyjątkową dojrzałością, oryginalnością i formalną precyzją pomimo młodego wieku reżysera (26 lat).

Fabuła opierała się na wątku rywalizacji uczciwego proletariusza i pospolitego rzezimieszka o dziewczynę z portowej knajpki. Była bliską ludowej balladzie opowieścią o miłości, zdradzie i zazdrości.

Film wpisuje się w poszukiwania i dążenia impresjonistów. Wyraźnie nad prostą fabułą dominuje obraz. W przemiennej narracji – obiektywnej i subiektywnej – reżyser stara się zbudować intensywną atmosferę i ukazać wewnętrzne przeżycia bohaterów. „Uważał za swój obowiązek twórcy i filmowca oddać ekran w niewolę snom, nastrojom i marzeniom” – pisał profesor J. Toeplitz.

Typowe dla impresjonistów są tu sylwetki bohaterów, pozostających na uboczu spraw społecznych, żyjących swoimi namiętnościami i dramatami, jak i poetycka wizja nadmorskiego miasta z jego mieszkańcami, ulicami i barami portowej dzielnicy. Lecz właśnie w tym ostatnim dzieło Epsteina okazało się, w stosunku do innych utworów, odrębnym i zgoła rewelacyjnym. Tak ujął to znawca kina francuskiego J. Płażewski: „Niezaprzeczalną wartością filmu stał się jego sugestywny nastrój, utkany nie z oderwanych symboli, tylko realistycznych akcesoriów”.

Oglądamy więc autentyczną Marsylię z jej Starym Portem, wkraczamy w zaułki, słuchamy prawdziwych ulicznych piosenkarzy, wchodzimy w rzeczywisty tłum w wesołym miasteczku.
Znakomita, pełna zaobserwowanych szczegółów scena jarmarcznej zabawy w lunaparku – a właściwie oddzielona etiuda – jest popisem formalnej wirtuozerii. Utrzymana w gorączkowym rytmie, ze zdjęciami wirującej karuzeli pokazuje ówczesną fascynację samym zjawiskiem ruchu.

Epstein, co też było charakterystyczne dla impresjonistów, posiadał wielką świadomość formy. Pracował nad środkami ekspresji i korzystał ze zdobyczy innych. W rezultacie film stał się, choć pełnym równowagi, ich swoistym przeglądem. Grają więc tu między innymi wielkie zbliżenia, zdjęcia zamglone, nakładane, zwolnione i przyśpieszone...

Poziom artystyczny „Wiernego serca”, kontynuowany wkrótce przez znakomity Upadek domu Usherów, zapewnił reżyserowi trwałe miejsce wśród wybitnych twórców kina francuskiego.
     
Jean Epstein (1897-1953) – właściwie Jan Stanisław Alfred Epstein – urodził się w Warszawie jako syn Polki i francuskiego Żyda. Osiadł we Francji, gdzie pozyskał sławę jako reżyser i teoretyk filmu, współtwórca estetyki impresjonizmu. Najwybitniejsze dzieła w okresie niemym to „Wierne serce” (1923)i „Upadek domu Usherów” (1928). W kinie dźwiękowym zrealizował cykl rekonstrukcji autentycznych wydarzeń z życia ludzi morza.

Zygmunt Machwitz


Lektury:
Z Gawrak: Jan Epstein, Warszawa 1962;
A. Garbicz, J. Klinowski: Kino, wehikuł magiczny, tom I, Kraków 1981, s. 78-80;
P. Leprohon: Film francuski, Warszawa 1957, s. 72-76;
J. Toeplitz: Historia sztuki filmowej, Warszawa 1956, s. 90-98.
Panna wodna (1924)
La fille de l’eau, Francja, 68 min
reżyseria: Jean Renoir
obsada: Catherine Hessling, Pierre Champagne, Pierre Philippe
Jean Renoir zachwyca się swoją żoną.


„Panna wodna” była pierwszym utworem Jeana Renoira, przyszłego wielkiego twórcy filmu francuskiego, syna malarza impresjonisty Auguste’a. Jean początkowo poszedł w ślady ojca, zajął się artystyczną ceramiką i ożenił z jego ostatnią modelką, Dédée. Oboje młodzi ulegli fascynacji kinem. W konsekwencji Jean, przekonany o fotogeniczności urody i gwiazdorskich predyspozycjach żony, postanowił wprowadzić ją na ekran. Wspólnie wybrali jej filmowy pseudonim Catherine Hessling. Wkrótce młody reżyser stanął za kamerą ...

Opowieść zawarta w debiutanckim filmie była niezbyt skomplikowana. Młodą osieroconą dziewczynę spotyka szereg nieszczęśliwych wydarzeń. Prześladowana przez niecnych ludzi ucieka do lasu, gdzie ogarnia ją fantastyczny sen. Po latach w następujący sposób skomentuje swą fabułę i określi koncepcję całości sam Renoir: „’Panna wodna’ była historią pozbawioną znaczenia literackiego. Napisaliśmy ten scenariusz, aby podkreślić fotogeniczne walory Catherine Hessling. Magia lasu w Fontainebleau bardzo nam w tym pomogła. Intryga mniej się tu liczyła, była jedynie pretekstem do rozwiązań ściśle wizualnych”.

Najważniejsza więc była Catherine. Reżyser eksponował jej zbliżenia i pełną  płynności pantomimiczną grę całego ciała. W rezultacie na płótnie ekranu pojawiła się postać ujmująca i oryginalna. Hessling stała się fenomenem aktorskim wczesnego renoirowskiego kina i przez kilka lat kreowała w nim główne role. Istotę zjawiska, jakie stanowiła, tak starał się ująć G. Sadoul, monografista Renoira: „zadziwiająca dziewczyna o wielkich oczach, które jeszcze bardziej podkreślał agresywny makijaż, o twarzy prowokującej lalki i ciele niedoskonałym a przecież fascynującym, jak u kobiet z niektórych obrazów impresjonistów (...), łączyła w sobie niepokojący autentyzm i zadziwiającą witalność, baśniowość i zmysłowość, była niesamowitym wcieleniem kobiecości”.

Poszukiwania artystyczne Renoira w „Pannie wodnej” są zbliżone do doświadczeń impresjonistów. Kreuje poetycką, na poły  baśniową atmosferę, pokazuje emocje i wyobrażenia bohaterki oraz eksperymentuje w obrębie fotografii (podwójna ekspozycja) i pracy kamery (zróżnicowane ustawienia).

Najlepsza i najbardziej efektowna w całym filmie jest sekwencja snu z dziewczyną galopującą w chmurach na białym koniu. Fantazyjna, z zaskakującym użyciem kamery, z ciekawymi trikami zawsze wywierała na widzach duże wrażenie.

Jean Renoir
(1894-1979) należał do grona najwybitniejszych artystów francuskiej kinematografii na przestrzeni jej całej historii. W okresie kina niemego realizuje osiem filmów, z których najlepszymi, utrzymanymi w konwencji impresjonistycznej są: „Panna wodna” (1924) i „Dziewczynka z zapałkami” (1928, według baśni Andersena). W obu wystąpiła Catherine Hessling. W latach trzydziestych zwraca się ku kinu realistycznemu, z silnym wydobyciem psychologii postaci i problematyki społecznej. To jego „złoty okres”, w którym powstaje seria znaczących dzieł, z wybitnymi „Towarzyszami broni” (1939)  i „Zasadą gry” (1939) na czele.
     
Zygmunt Machwitz
     
Lektury:
J. Renoir: Moje życie, moje filmy, Warszawa 1978, s. 43-61 i 71-75;
„Film na Świecie” – André Bazin – Jean Renoir, r. 1979, nr 12, s. 8-12.

Rok 1 / Semestr 1
Rok 1
/  Semestr 2
Rok 2
/  Semestr 3
Rok 2
/  Semestr 4
Rok 3
/  Semestr 5
Rok 3
/  Semestr 6
Rok 4
/  Semestr 7
Rok 4
/  Semestr 8