Program / Rok 4 / Semestr 8
Egzamin i zaliczenie

ZALICZENIE NA OCENĘ 3: OBECNOŚĆ
Zaliczenie na ocenę 3 (dostateczną) ma miejsce na podstawie obecności. Listy obecności wykładane są na zajęciach. Uniwersytet Warszawski i inne uczelnie macierzyste mają prawo wglądu i weryfikacji obecności studentów na zajęciach. Można mieć 3 nieobecności.

Osoby zainteresowane zaliczeniem na ocenę dostateczną bez podchodzenia do egzaminu pisemnego prosimy o kontakt w terminie do 21.05.2019 r. pod adresem mailowym biuro@fundacjaproarttech.ploraz przesłanie następujących informacji: imię i nazwisko, numer indeksu, ocena 3.

ZALICZENIE NA OCENĘ WYŻSZĄ NIŻ 3: EGZAMIN PISEMNY
Dla osób zainteresowanych zaliczeniem na ocenę wyższą niż 3, egzamin odbędzie się w formie pisemnej (dwa pytania opisowe dotyczące treści wykładów oraz prezentowanych podczas zajęć filmów), w następujących terminach:

 

I termin: 27.05.2019 r. godz. 17:00 lub 19:00  

II termin: 03.06.2019 r. godz. 17:00 lub 19:00

 

UWAGA!

Egzamin odbywa się nie w kinie Elektronik, ale w gmachu Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ul. Zajączka 7 - w budynku znajdującym się za budynkiem kina Elektronik. Prosimy o przyjście kilka minut wcześniej do holu głównego, aby wpisać się na listę obecności.

Rok 1
/  Semestr 1
Rok 1
/  Semestr 2
Rok 2
/  Semestr 3
Rok 2
/  Semestr 4
Rok 3
/  Semestr 5
Rok 3
/  Semestr 6
Rok 4
/  Semestr 7
Rok 4 / Semestr 8