Program / Rok 4 / Semestr 8
Bibliografia IV rok
Opracowania ogólne
T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Historia kina tom 3 – Kino epoki nowofalowej, Kraków 2015
R. Syska, J. Wojnicka Historia filmu. Od Edisona do Nolana, Kraków 2015
T. Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015
J. Płażewski, Historia filmu 1895–2005, Warszawa 2005
A. Garbicz, Kino wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego” Podróż czwarta (1967–1973), Kraków 2005; Podróż piąta (1974–1981), Kraków 2005

Monografie i opracowania szczegółowe
R. Syska, Ł. Plesnar, Mistrzowie kina amerykańskiego. Bunt i nostalgia, Kraków 2010
R. Syska, Ł. Plesnar, Mistrzowie kina amerykańskiego. Współczesność, Kraków 2010
T. Miczka, Kino włoskie, Gdańsk 2009
J. Płażewski, Historia filmu francuskiego, Warszawa 2005
A. Helman, A. Kamrowska (red.), Autorzy kina azjatyckiego, Kraków 2010
I. Kolasińska-Pasterczyk, Piekła Luisa Bu?uela. Wokół problematyki sacrum i profanum, Kraków 2007.
P. Hames, Czechosłowacka Nowa Fala, Gdańsk 2009
T. Lubelski, Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2000
B. Zmudziński (red.), Michelangelo Antonioni, Kraków 2004
T. Szczepański, Zwierciadło Bergmana, Gdańsk 2007
M. Kornatowska, Fellini, Warszawa 2003
G. Stachówna, J. Wojnicka (red.), Autorzy kina europejskiego, Kraków 2003
A. Helman, A. Pitrus (red.), Autorzy kina europejskiego II-VI, Kraków-Warszawa 2005-11
S. Kuśmierczyk, Księga filmów Andrieja Tarkowskiego, Warszawa 2012
A. Lewicki, Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław 2007
R. Syska, Filmowy neomodernizm, Kraków 2014
G. Stachówna, Polański od A do Z, Kraków 2002
E. Mazierska, Słoneczne kino Pedra Almodóvara, Gdańsk 2007
A. Helman, Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlosa Saury, Kraków 2005
L. Eric, Woody Allen. Rozmowy, Poznań 2012
G.Peary, Quentin Tarantino. Rozmowy, Warszawa 2014
P. Kletowski, Kino Dalekiego Wschodu, Warszawa 2009


Rok 1
/  Semestr 1
Rok 1
/  Semestr 2
Rok 2
/  Semestr 3
Rok 2
/  Semestr 4
Rok 3
/  Semestr 5
Rok 3
/  Semestr 6
Rok 4
/  Semestr 7
Rok 4 / Semestr 8