Wykładowcy / Andrzej Werner
Andrzej Werner
Krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca w Akademii Teatralnej.


Krytyk filmowy i literacki, historyk literatury i filmu, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca w Akademii Teatralnej. Pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN. Wieloletni przewodniczący Sekcji Piśmiennictwa Filmowego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, autor telewizyjnej Akademii Polskiego Filmu. Wykładowca Akademii Polskiego Filmu. Członek Zarządu Polskiej Sekcji PEN-Clubu.


Jest autorem książek:

  • Zwyczajna apokalipsa (1971,1981)
  • Historia filmu polskiego, tom V (1985) współautor
  • Polskie, arcypolskie (1987)
  • Pasja i nuda (1991)
  • Krew i atrament (1997)
  • Dekada filmu. Problem kryzysu kultury w kinie lat sześćdziesiątych (1997)
  • To jest kino (1999)
  • Wysoko. Nie na palcach. O pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego (2003)
Wykładowcy
Mateusz Werner
Tadeusz Szczepański
Andrzej Werner
Rafał Marszałek